Veilig in de Winkel? Lees blog met nuttige tips en hulpmiddelen

dieven winkel

Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De schade voor de detailhandel wordt geschat op 1,5 miljard euro per jaar. Bovendien nemen geweld en agressie in winkels toe. De kans is groot dat ook u er vroeg of laat mee te maken krijgt. Dat geldt helaas voor elke ondernemer in de detailhandel.

Stop criminaliteit

Gelukkig kunt u zelf veel doen om de kans op diefstal, een overval, geweld of agressie tot een minimum te beperken.  Er is natuurlijk altijd sprake van een spanningsveld. Een winkelier is immers genoodzaakt om zijn winkel zo aantrekkelijk mogelijk in te richten en artikelen zo mooi mogelijk uit te stallen voor de klant, Zeker in deze tijd waar winkelbeleving vaak de belangrijkste toegevoegde waarde is voor uw klanten. Tegelijkertijd maakt dat gegeven de artikelen kwetsbaar voor diefstal. Ook bij criminaliteit die niet noodzakelijkerwijs gerelateerd is aan buit, doet dat spanningsveld zich voor. Een winkel- of stadscentrum  is het kloppend hart van de buurt of de stad,  oftewel,  de winkelier en zijn medewerkers staan midden in de samenleving. Een winkelier heeft als het ware een open huis om bezoekers te trekken. Niet alleen klanten, maar ook agressieve onverlaten kunnen de winkel binnenstappen. In dat licht is de meest effectieve preventiemaatregel van de winkel een onneembare vesting te maken. Dat is echter onmogelijk, omdat daarmee contact met klanten onmogelijk is. De winkel wordt onrendabel. De winkelier zal dus steeds een praktisch evenwicht moeten vinden tussen het optimaal bedienen van de klant en het minimaliseren van criminaliteitsrisico’s. Hiervoor is een samenspel tussen mensen en techniek nodig. De preventiemaatregelen in een winkel zijn doorgaans te herleiden tot organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen.

Schrijf in voor de blog

In deze serie blogs deelt Acurity haar jarenlange ervaring in het voorkomen van winkelcriminaliteit en techniek en zetten wij, voor u, de belangrijkste aandachtspunten en hulpmiddelen voor u op een rij. Stuk voor stuk tips om winkelcriminaliteit te voorkomen en uw omzet te verhogen.

Schrijf u gratis in voor onze 10 tips tegen winkeldiefstal.

Deel onze ervaringen en deze handige tips met jou netwerk. Zo werken we samen aan een veilige winkel.

7 + 1 = ?