cijfersdiefstal

Cijfers over winkeldiefstal alarmerend volgens Detailhandel Nederland

De aanpak van winkeldiefstal moet een hogere prioriteit krijgen volgens Detailhandel Nederland. Hoewel de criminaliteit in Nederland afneemt, blijft het aantal winkeldiefstallen nagenoeg gelijk. Ruim 42 duizend aangiftes werden in 2014 geregistreerd. Het daadwerkelijke aantal diefstallen ligt vele malen hoger, volgens de winkeliersorganisatie. Detailhandel Nederland wil dan ook dat het klissen en vervolgen van winkeldieven meer prioriteit krijgt. Anders zal een aantal winkeliers hun zaak moeten sluiten.

Veel ondernemers doen geen aangifte omdat winkelcriminaliteit geen prioriteit krijgt bij politie en justitie. Detailhandel Nederland start daarom met een project “Afrekenen met winkeldieven” om de aanpak van winkeldiefstal te versterken. Zo worden onder meer de kosten verlaagd van de regeling waarmee de winkelier direct 181 euro kan vorderen op de winkeldief zodat de compensatie voor de winkelier zo hoog mogelijk is.

meer info op https://www.retailnews.nl/nieuws/H94Az1MUQvaWPZjSJVX53Q-0/detailhandel-slaat-alarm-over-winkeldiefstal.html

Cijfers over winkeldiefstal