Diefstal door personeel is met een kwart gestegen


Brussel, 11 augustus 2013 – Terwijl winkeldiefstal ongeveer evenveel feiten telde in 2009 als in 2012, is diefstal door personeel sinds 2009 met een kwart toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van de Federale Politie en een onderzoek van NSZ bij 588 ondernemers. Daar waar in 2009 nog zo’n 30 procent van de criminaliteit waarmee de ondernemers geconfronteerd werd, bestond uit diefstal door eigen personeel, is dat aandeel in 2012 gestegen tot 38 procent.


De schade van dergelijke diefstallen ligt ook gemakkelijk tien keer hoger dan bij de diefstal door klanten. Eigen personeel kan ook een divers gamma aan technieken gebruiken om te stelen binnen het bedrijf en bovendien gedurende een lange periode. “Diefstal door eigen personeelsleden is vaak een onderschat probleem. Zeker in deze periode waar heel wat zaakvoerders vakantie nemen, is het opletten geblazen”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. Nochtans nemen 3 op 4 ondernemers geen specifieke maatregelen om die vorm van diefstal te vermijden. Om personeelsdiefstal tegen te gaan, raadt de ondernemersorganisatie aan om te zorgen voor een gezonde bedrijfscultuur en om bepaalde technologische instrumenten in te schakelen.

Het aantal winkeldiefstallen is volgens de cijfers van de federale politie de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven. 22.728 feiten in 2009; 22.389 feiten in 2012. Wanneer we inzoomen op de personen die stelen is het echter een minder rooskleurig verhaal voor de eigen personeelsleden. Diefstal door eigen personeel is goed voor 38 procent van alle criminaliteit waarmee handelaars en andere ondernemers geconfronteerd worden. In 2009 was dit slechts 30 procent. Een stijging dus met een kwart. Duidelijk dat zaakvoerders diefstal door eigen personeelsleden niet mogen onderschatten. Zeker in de vakantieperiode waarbij ze zelf al eens een paar weken tussenuit zijn, is het opletten geblazen, meent Christine Mattheeuws. Diefstal door eigen medewerkers wordt vaak vergeten bij diefstal. Ter vergelijking: winkeldiefstal door klanten is goed voor een aandeel rond de 50 procent. Het overige komt van diefstal door externe personen zoals leveranciers en administratieve fouten. NSZ merkt evenwel dat diefstal door eigen medewerkers jaar na jaar een groeiende trend is. De crisis doet blijkbaar de werknemer stelen. Bovendien ligt de waarde van dergelijke diefstallen ook gemakkelijk tien keer hoger dan deze van een winkeldiefstal door klanten. Dat is logisch aangezien personeel gedurende een veel langere periode kan stelen dan een klant en daardoor de waarde sterk kan oplopen. Een gemiddelde winkeldiefstal bedraagt rond de 100 euro, terwijl diefstal door een medewerker gemiddeld goed is voor zo’n 1300 euro.

Eigen personeel kan ook een resem technieken inschakelen om goederen of geld te ontvreemden van de werkgever. “Dat maakt het meteen ook moeilijk om op te sporen”, weet Mattheeuws. Zo is ‘sweet hearting’ een erg gekende en toegepaste techniek waarbij vrienden en familie minder of niets moeten betalen. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van klantenkaarten door deze in één keer te bestempelen of aan te vullen. Een andere optie is het aanbrengen van een verkeerde vervaldatum zodat producten die eigenlijk nog goed zijn toch mogen worden meegenomen omdat de vervaldatum op de verpakking verlopen is. Maar ook in andere bedrijven dan de kleinhandel is er sprake van bedrijfsdiefstal of zelfs bedrijfsfraude. Zo blijft diefstal ‘as such’ in alle bedrijven de meest toegepaste manier door op allerhande wijzen producten of geld mee te smokken, onder meer in de akten- of boekentas of via vuilzakken die zogezegd buiten moeten worden gezet. Ondernemers die dan weer met een prikklok werken, passen ook best op. Met prikkaarten wordt vaak frauduleus omgegaan en dat gebeurt op kosten van de werkgever. Om dan nog maar te zwijgen over het surfen op internet tijdens de werkuren voor privédoeleinden en de privégesprekken tijdens de kantooruren of met de telefoon van het werk.

De overgrote meerderheid van de ondernemers (95 procent) die een personeelslid betrappen op diefstal zal de werknemer confronteren met de feiten. Naargelang de ernst van de feiten en de waarde van de gestolen goederen gaat een kwart van de ondernemers (24 procent) soms over tot een waarschuwing en 48 procent van ondernemers beëindigt om die reden soms de arbeidsovereenkomst.

Toch nemen 3 op 4 ondernemers geen specifieke maatregelen om diefstal door eigen personeel te vermijden. NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Diefstal door eigen personeelsleden is vaak een onderschat probleem. We raden ondernemers aan om te zorgen voor een gezonde bedrijfscultuur waarbij elk personeelslid zich betrokken voelt. Dan is de kans op diefstal gevoelig kleiner.“ Wie zijn personeel wil controleren, kan natuurlijk camera’s plaatsen, maar dat vereist wel de toelating van elke werknemer in het bedrijf en kan in sommige gevallen een Big Brother-effect creëren in een bedrijf wat de arbeidssfeer niet altijd ten goede komt. Soms kunnen al strategisch opgestelde spiegels een handje helpen. Daarnaast kan een detectiesysteem en een goed stockbeheer veel onheil voorkomen. Voor kassa’s bestaat er dan weer software, gekoppeld aan het kasregister, die bepaalde anomalieën op het spoor kunnen komen. ”Een ding is duidelijk geen enkele ondernemer mag denken dat het bij hem niet kan voorvallen, want groot of klein bedrijf, het is vooral de gelegenheid die de dief maakt.”

Over NSZ

NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) is een neutrale ondernemersorganisatie die de zelfstandigen, de vrije en intellectuele beroepen en kmo’s uit heel het land vertegenwoordigt. NSZ is de stem van deze ondernemers en verdedigt hun sociale, economische en culturele belangen bij de overheid, de publieke opinie en in de media. NSZ vaart een onafhankelijke koers en is niet gebonden aan een of andere politieke visie of een bepaalde sector. Meer info op www.nsz.be en twitter.com/NSZbe.