Heeft jouw winkel al huisregels? Bescherm je tegen ongewenste winkelbezoekers.

huisregels toegang ontzeggen

Soms hebben winkeliers te maken met ‘klanten’ die zich niet correct of verdacht gedragen, die andere klanten hinderen of het personeel lastig vallen. De eerste barricade tegen ongewenste bezoekers zijn duidelijke huisregels.

Huisregels voor je winkel

Iedere winkel mag binnen de grenzen van de wet zijn eigen regels bepalen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verplichte inzage in tassen of het ontzeggen van de toegang voor (hinderlijke) groepen, enz. Maar ook dat er camera toezicht is en hoe u daarmee omgaat. Je moet dan wel huisregels gemaakt hebben. De huisregels zet je in een huishoudelijk reglement. Het reglement moet je zichtbaar bij de ingang van de zaak ophangen. Indien nodig kun je de regels ook elders in de winkel ophangen, maar sowieso altijd bij de deur. De winkelregels vormen namelijk een afspraak tussen de klant en jou. Zodra de klant bij jou naar binnenloopt accepteert hij of zij stilzwijgend de opgehangen regels. Officieel heet dit een privaatrechtelijke verbintenis. Huisregels hebben ook een preventieve werking en zijn uw eerste bescherming tegen ongewenst gedrag van uw bezoeker. Door dit soort mededelingen weten bezoekers waarmee ze rekening moeten houden in uw winkel. En houden zij zich niet aan uw regels? Dan kunt u hen erop aanspreken.

Personen aanspreken over regels

Doe dit altijd beleefd en kordaat. Indien de persoon of personen zijn of hun gedrag niet wil aanpassen kun je hem verzoeken de winkel te verlaten. Als klanten de huisregels overtreden en vervolgens na herhaaldelijk verzoek weigeren de winkel te verlaten, is dat sowieso reden om de politie te bellen. Er is dan sprake van huisvredebreuk, een ernstig vergrijp. Bij winkeldiefstal bijvoorbeeld, mag je de persoon aanhouden (lees daar meer over in onze volgende blog). Als het echt te erg wordt, kun je altijd de politie erbij halen. Als het vaker voorkomt, kun je iemand ook een verbod geven nog langer in je winkel te komen, door aangetekend een winkelontzegging te sturen. Download hier een voorbeeld van een winkelontzegging.

Ook voor uw medewerkers zijn huisregels van belang. Zij vinden houvast in de regels over wat wel en niet mag in de winkel. En het is voor hen gemakkelijker om bezoekers aan te spreken op ongewenst gedrag als er huisregels zijn, waar ze op kunnen wijzen. Het is wel belangrijk om met uw medewerkers af te spreken hoe zij met overtredingen moeten omgaan. Maak bovendien afspraken met de plaatselijke politie. Dan weet u zeker wanneer u hen kunt inschakelen en wanneer niet.

Wij hebben voor u een voorbeeld huisregels samengesteld welke u gratis kunt downloaden.

Schrijf in voor de blog

In deze serie blogs deelt Acurity haar jarenlange ervaring in het voorkomen van winkelcriminaliteit en techniek en zetten wij, voor u, de belangrijkste aandachtspunten en hulpmiddelen voor u op een rij. Stuk voor stuk tips om winkelcriminaliteit te voorkomen en uw omzet te verhogen.

Meer informatie over winkelbeveiliging vind je op www.acurity.nl

1 + 4 = ?