REALTIME BEZOEKERS MONITOREN OP MARKTEN OF EVENEMENTEN

Automatisch bezoekers tellen kan ook op de markt of evenementen. Het controleren en beheersen van het aantal bezoekers is daarvoor belangrijk. Het maximale aantal bezoekers op de markt of evenementen wordt de dag van vandaag door de overheid bepaald.  Er kan een éénrichtingsverkeersplan worden opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen.

Markten of evenementen hebben heel specifieke eigenschappen. Ze bestaan bij de gratie van toegankelijkheid en hebben meestal verschillende toegangen. Dit maakt tellen door personeel erg moeilijk. Men kan moeilijk tussen de ingangen berichten overbrengen over hoeveel mensen het terrein op- en af zijn gegaan. Verder zien we dat toezichthouders, zeker vandaag, nog wel iets anders te doen hebben.

Bezoekers stellen meer dan anders vragen over routes die ze moeten volgen, waar de kramen staan en of er een toilet voorzien is. Ook marktkramers vragen extra informatie of moeten extra worden gecontroleerd en aangemaand om veiligheidsregels te respecteren. Technologie om bezoekersaantallen te beheersen is daarom ook voor markten een uitstekende oplossing.

Uit ervaring weten we bovendien dat de instructies op een scherm de frustratie van bezoekers, als ze moeten wachten, verlaagt. Ook op dit vlak wordt personeel door middel van automatische real-time personentelling ontlast.

Door onze jarenlange ervaring met personen/bezoekerstelling zijn wij in staat zeer betrouwbare oplossingen te realiseren in vrijwel elke situatie. Onze telsystemen zijn bijna 100% accuraat en omdat wij ons vak kennen bent u zeker dat het direct werkt.

Ook op een openbaar terrein. Met duidelijke signalisatie worden klanten geïnformeerd of ze het terrein al kunnen betreden of even moeten wachten tot iemand anders (eventueel via een andere uitgang) het terrein heeft verlaten.

Acurity kan bovendien uw volledige installatie verzorgen: Tellers, schermen en infrastructuur om toegangspoorten te realiseren. Wij horen graag hoe we u kunnen helpen.

Ik wens graag meer informatie

ONTDEK ONZE ANDERE COVID-19 OPLOSSINGEN