Hoe herken je het afwijkend gedrag van dieven in je winkel?

gedrag winkeldieven

Was een winkeldief maar zo eenvoudig te herkennen, als de dief op de introductiepagina van onze website: www.acurity.nl. Aan het uiterlijk van de klant is absoluut niet te zien of je met een winkeldief te maken hebt! Iedereen kan de dief zijn. De verrassing voor het winkelpersoneel is dan vaak ook groot als blijkt dat het gezellige bejaarde echtpaar heeft gestolen. Eerder hadden zij dit verwacht van een groepje schooljeugd of een haveloos geklede man. Om toch grip te krijgen op de winkeldieven is niet het uiterlijk maar het gedrag een betrouwbare indicator.

Duidelijk herkenbaar afwijkend klantgedrag

De systematische analyse van videobeelden na het betrappen (dankzij onze camera’s en artikelbeveiliging) van een winkeldief, leverde waardevolle informatie op. Vaak vertoonde de dief duidelijk herkenbaar afwijkend klantgedrag.

 Drie gedragingen zijn kort voor of tijdens de diefstal zichtbaar. Het lijkt er zelfs op dat stelen niet mogelijk is zonder een van deze gedragingen te vertonen. In talloze trainingen wordt het winkelpersoneel, nadat zij de drie gedragingen kennen, gevraagd een diefstal te plegen zonder dit gedrag te vertonen. Het blijkt steeds ondoenlijk.

3 typische gedragingen van dieven

Een winkeldief vertoont dit gedrag:

  1. De eerste afwijkende gedraging betreft de klant die meer aandacht heeft voor het doen en laten van winkelmedewerkers dan voor de collectie. Normaal zoeken klanten de juiste maat, kleur, merk, vergelijken en keuren. Om diefstal te plegen moet je ook weten of de kust veilig is.
  2. Voorts heb je de klant die met het artikel in de hand staat, het aan alle kanten bekijkt, opkijkt en zodra deze een winkelmedewerker ziet, het artikel terugzet. De klant zou dit gedrag alleen vertonen om extra informatie over het artikel te vragen aan een winkelmedewerker.
  3. Het meest voorkomende gedrag bij winkeldiefstal bestaat uit het afschermen van de handen. Kopende klanten pakken artikelen met een bijna gestrekte arm uit de schappen of presentatie. De afstand tot het schap bedraagt dan ongeveer 40 centimeter. Om te stelen staat de dief vlakbij het schap, zowat op het schap gekleefd. De afstand tot het schap is vaak minder dan 15 centimeter. Het artikel pakt een winkeldief met een gebogen arm uit het schap.

Alert zijn op gedrag in plaats van het uiterlijk biedt nu mogelijkheden om op het juiste moment actie te ondernemen tegen winkeldiefstal. Niets staat je nu nog in de weg contact te maken met de winkeldief en de kans te vergoten dat je de winkeldiefstal kan voorkomen.

Wil je meer weten over veiligheid in de winkel?

Schrijf in op onze blog met tips tegen winkeldiefstal en ontvang een gratis whitepaper met nuttige tips.

0 + 1 = ?